Jak zorganizować konkurs na Facebooku?

konkurs na facebook

Jak zorganizować konkurs na Facebooku?

Konkursy na Facebooku to prosty i skuteczny sposób na wypromowanie własnych usług lub produktów. Każdy organizator musi pamiętać o stosowaniu się do regulaminu Facebooka, który niezwykle precyzyjnie określa warunki organizacji, przebieg i wymagania prawne. Każde odstępstwo od regulaminu może spowodować nałożenie kary, a w skrajnych przypadkach nawet likwidację fanpage’a organizatora lub pozew ze strony FB. Przeczytaj poniższy tekst, by uniknąć problemów związanych z organizacją konkursu na Facebooku.

Regulamin konkursu na Facebooku

Najważniejszą zasadą, której bezwzględnie należy przestrzegać, jest stworzenie precyzyjnego i zarazem łatwego w zrozumieniu regulaminu konkursu. Pozwoli nam to uniknąć wszelkich wątpliwości co do sposobu uczestnictwa, czy też wyłaniania laureata. W regulaminie konkursu na Facebooku należy określić, kto jest organizatorem, kto może wziąć udział w konkursie, dokładnie wyjaśnić zasady uczestnictwa (np. opis zadania konkursowego), opisać nagrody dla zwycięzców i ich wartość, ustalić czas trwania akcji, sposób wyłaniania laureatów i odbioru przez nich nagród, a także tryb odwołania od decyzji. Należy także zawrzeć informację, w jaki sposób uczestnik akceptuje regulamin i jakie może ponieść konsekwencje z tytułu jego naruszenia.

Format konkursu może być ustalony dowolnie przez jego organizatora, lecz musi być on precyzyjnie i dokładnie ustalony. Można też użyć specjalnej aplikacji, która będzie przeznaczona do wzięcia udziału w konkursie, pod warunkiem, że jej obecność i sposób korzystania z niej muszą być zawarte w regulaminie. Pisząc regulamin, trzeba brać pod uwagę liczne czynniki wpływające na wynik konkursu, gdyż każdy nieprecyzyjny zapis może spowodować liczne zapytania oraz niejasności co do wyłaniania zwycięzcy.

Czego nie można w konkursie na Facebooku?

Organizator konkursu nie może żądać od uczestników jako warunku koniecznego: udostępnienia postu konkursowego na własnej osi czasu lub u innych użytkowników, oznaczania osób w poście, czy też na zdjęciach, zapraszania potencjalnych uczestników do wzięcia w nim udziału, polubienia lub udostępnienia strony. Jako organizatorzy możemy o to poprosić, jednak nie może być to warunkiem koniecznym by wziąć udział w zabawie. Losowanie zwycięzców może odbywać się tylko wtedy, gdy konkurs jest zgłoszony do Izby Celnej. W takim wypadku jako organizatorzy gry losowej wnosimy także z tego tytułu opłatę. W innym wypadku narażamy się nie tylko na usunięcie wpisu konkursowego, ale przede wszystkim na poważne konsekwencje prawne. W regulaminie konkursu należy zawrzeć formułkę mówiącą o tym, iż konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, ani popierany przez Facebook oraz wstawić informację o tym, że Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Zanim przystąpimy do organizacji jakiegokolwiek konkursu, dobrze jest zapoznać się z regulaminami Facebooka oraz przepisami prawnymi regulującymi zakres i sposób jego przeprowadzenia. Sposób przeprowadzenia konkursu zależy od nas, lecz musimy zapewnić wszystkim uczestnikom równe szanse oraz przejrzyste zasady. Każde naruszenie może spowodować zarówno straty wizerunkowe, jak i finansowe, więc warto przemyśleć dwa razy sposób przeprowadzenia konkursu, by więcej zyskać, a nic nie stracić.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Wdrożenie Consent Mode v2

Wypełnij pola aby umożliwić nam kontakt z Tobą.